Hvad vil Billedskolen?

 

Billedskolen Nicolai er en kunst- og designskole for børn og unge, hvor de kan udvikle deres talent, lære sig forskellige teknikker, få lejlighed til at eksperimentere og derigennem arbejde sig hen i mod et individuelt udtryk.

 

Det, at kunne mestre de forskellige teknikker, ser vi på Billedskolen Nicolai som en forudsætning for at kunne foretage kvalificerede valg indenfor eksperimentet, og vi giver derfor mulighed for, at eleven kan starte på et grundkursus fra 1.-5. klasse. Vi ser processen såvel som produktet som vigtig, og kunst og design som en undersøgelse af teknikker, materialer og modtager.

 

Derudover ser vi et godt fællesskab og gensidig respekt mellem elev-elev og elev-underviser som en forudsætning for, at man som elev og underviser kan modtage og udføre god og faglig velfunderet undervisning. Vi vægter, at ledelse og personalets fællesskab plejes via synlighed, samvær og med udvikling af personalets faglighed som udgangspunkt.

 

Billedskolens nuværende målgruppe er børn og unge i hele Kolding Kommune fra 1.-9. klasse, der "går til billedskole" efter normal skoletid. Eleverne er tilmeldt et hold med ugentlig undervisning for et halvt år ad gangen.

 

Derudover afvikler Billedskolen Nicolai to sommerbilledskoler og workshops. Her er målgruppen:

  • Børn og unge 7-15 år på Sommerbilledskole, der afholdes to gange i sommerferien, hver af en uges varighed.
  • Børn, unge og voksne i varierende projekter udenfor den normale hverdagsundervisning til bl.a. byfester, kulturbegivenheder, festivaler, etc.